Forskellen Mellem Drejningsmoment Og Torsion

Forskellen Mellem Drejningsmoment Og Torsion
Forskellen Mellem Drejningsmoment Og Torsion

Video: Forskellen Mellem Drejningsmoment Og Torsion

Video: Forskellen Mellem Drejningsmoment Og Torsion
Video: Лошадиная сила против крутящего момента - простое объяснение 2023, Juni
Anonim

Moment vs Torsion

Moment og vridning er to meget vigtige begreber, når det kommer til områder som teknik, fysik og motormekanik. Moment og vridning er begge resultater af koblede kræfter. Disse begreber er yderst nyttige ved design af strukturer og maskiner og skal tages højde for på grund af den enorme indvirkning på systemets stabilitet. I denne artikel skal vi diskutere årsagerne til vridning og drejningsmoment, deres betydning, hvordan man måler eller beregner dem og deres ligheder og forskelle.

Moment

Moment opleves i enkle daglige aktiviteter som at dreje en dørhåndtag, fastgøre en bolt, dreje på rattet, padle en cykel eller endda dreje hovedet. Det skal bemærkes, at bevægelserne i hver eneste af disse aktiviteter er cirkulære eller roterende bevægelser. Det kan vises, at der i enhver bevægelse, hvor der sker en ændring i vinkelmomentet, altid er et moment, der virker på objektet. Et moment genereres af et par kræfter, der er ens i størrelse og modsat i retning og parallelle med hinanden. Disse to kræfter er adskilt af en begrænset afstand. I fysik har udtrykket øjeblik også den samme betydning som drejningsmoment. Moment defineres som tendensen for en kraft til at rotere et objekt omkring en akse, et omdrejningspunkt eller en drejning. Et drejningsmoment kan også tilvejebringes ved anvendelse af en enkelt kraft, der virker i en afstand r fra rotationsaksen. Drejningsmomentet i et sådant system er lig med krydsproduktet af den påførte kraft og r. Moment defineres matematisk som hastigheden for ændring af vinkelmoment af og objekt. Det kan tydeligt ses, at dette er kompatibelt med kraft - lineær momentumforhold i lineære bevægelser. Momentet er lig med produktet af inertimomentet og vinkelacceleration. Moment er en vektor med retningen bestemt af tværproduktet af kraften og afstanden. Det er vinkelret på rotationsplanet. Det kan tydeligt ses, at dette er kompatibelt med kraft - lineær momentumforhold i lineære bevægelser. Momentet er lig med produktet af inertimomentet og vinkelacceleration. Moment er en vektor med retningen bestemt af tværproduktet af kraften og afstanden. Det er vinkelret på rotationsplanet. Det kan tydeligt ses, at dette er kompatibelt med kraft - lineær momentumforhold i lineære bevægelser. Momentet er lig med produktet af inertimomentet og vinkelacceleration. Moment er en vektor med retningen bestemt af tværproduktet af kraften og afstanden. Det er vinkelret på rotationsplanet.

Torsion

Torsion opleves i daglige aktiviteter såsom at stramme en skrue eller vride en klud. Torsion er deformation af genstande på grund af et par lige og modsatte moment. Der kan være vridning, selvom systemets nettomoment er nul. Hvis et enkelt moment påføres et fast objekt, der ikke kan rotere frit i nogen retning, vil der altid være et andet moment, der genereres af de reaktive kræfter på det faste punkt. Mængden af vridning på grund af et påført moment afhænger af systemets vridningsstivhed. Drejevinklen og drejningsmomentet har et lineært forhold, hvor torsionsstivheden er proportionalitetskonstanten.

Hvad er forskellen mellem drejningsmoment og vridning?

- Moment er et målbart koncept, hvorimod torsion er et koncept, der matematisk projiceres af forskydningsspændingen eller vridningsvinklen.

- Moment kræver mindst en kraft, og vridning kræver mindst to kræfter for at ske.

- Moment afhænger kun af størrelsen, retningerne og adskillelsen af de anvendte kræfter, mens vridningen afhænger af drejningsmomentet, materialetypen og genstandens form.

Populær af emne.