Forskellen Mellem Puls Og Bølge

Forskellen Mellem Puls Og Bølge
Forskellen Mellem Puls Og Bølge

Video: Forskellen Mellem Puls Og Bølge

Video: Forskellen Mellem Puls Og Bølge
Video: РЕАКЦИЯ ПЕДАГОГА ПО ВОКАЛУ: ДИАНА АНКУДИНОВА - РЕЧЕНЬКА 2023, Oktober
Anonim

Puls vs bølge

Bølger er en meget almindelig forekomst i naturen. Oprindelsen til bølger ligger i vibrationerne. En pludselig ændring i energien i et system eller et objekt resulterer i en øjeblikkelig ændring i energien i omgivelserne. Denne energi spredes gennem mediet ved forskellige mekanismer for at genoprette ligevægten. Hvis processen sker gentagne gange, er den kendt som en svingning, og svingningerne fører til bølger.

Puls

I fysik kaldes en pludselig variation i en størrelse, der er konstant, normalt som en puls. Dette udtryk refererer ofte til en ændring i position i et medium, set og beskrevet som amplitude på grund af en vibration. En række sådanne pludselige variationer er også kendt som en puls.

Bølge

En periodisk forstyrrelse i et medium eller rum kaldes en bølge. Forstyrrelsen kan være regelmæssig eller uregelmæssig. Bølger er den vigtigste metode til energioverførsel i naturen. Når overskydende energi frigøres fra et system eller et objekt, føres det væk af en bølge. En bølge, der bærer energi fra et punkt til et andet, er kendt som en progressiv bølge. I nogle tilfælde, når to bølger er begrænset til et lille rum, på grund af interferens af disse to bølger, skabes der stående bølger. Som et resultat forbliver den samlede energi i bølgen stationær; derfor kan en sådan bølge ikke overføre energi.

Bølger kan også klassificeres i mekaniske bølger og elektromagnetiske bølger. Mekaniske bølger spredes ved hjælp af svingningen i potentiel energi og kinetisk energi af mediumets partikler. Elektromagnetiske bølger forplantes ved hjælp af de skiftende svingninger af elektriske og magnetiske felter. Derfor kræver EM-bølger intet medium til formering; dermed kan rejse gennem det tomme rum.

Hvis svingningerne er vinkelrette på udbredelsesplanet, er bølgerne kendt som tværgående bølger. Vandbølger og elektromagnetiske bølger er tværgående bølger. Bølgerne med svingninger, der forekommer parallelt med udbredelsesretningen, er kendt som langsgående bølger. Lydbølger og seismiske bølger er eksempler på langsgående bølger.

Uafhængigt af bølgetypen har en bølge egenskaberne frekvens (f), bølgelængde (λ) og hastighed (v). Disse størrelser er relateret til hinanden ved hjælp af en simpel formel

v = fλ

Frekvens er et kendetegn ved en bølge, og en bølges hastighed bestemmes af mediets egenskaber. Derfor bestemmes en bølges bølgelængde af bølgehastigheden i mediet og bølgefrekvensen. Amplitude er også en bølgeegenskab, som er et mål for styrken eller energien, der er lagret i bølgen. Bevægelsen af bølgen i rummet er nøjagtigt beskrevet af bølgeligningen.

Desuden gennemgår bølger fysiske fænomener kendt som refleksion, brydning, diffraktion og interferens.

Hvad er forskellen mellem en puls og en bølge?

• En enkelt pludselig ændring i en egenskab af et medium eller en størrelse kaldes en puls, hvorimod bølger gentages oscillerende ændringer i egenskaberne eller størrelsen.

• En puls har en kraftig stigning og et kraftigt fald i amplitude, mens en bølge kan være enten regelmæssig eller uregelmæssig. Formen på bølgen gennem en periode er kendt som bølgeform.

• En bølge kan betragtes som en række pulser.

Anbefalet: