Forskellen Mellem Modstand Og Kapacitet

Forskellen Mellem Modstand Og Kapacitet
Forskellen Mellem Modstand Og Kapacitet

Video: Forskellen Mellem Modstand Og Kapacitet

Video: Forskellen Mellem Modstand Og Kapacitet
Video: Transformeren - Paralleldrift (3/3) 2023, Juni
Anonim

Modstand mod kapacitet

Kapacitans og modstand er to af de mest grundlæggende begreber inden for elektronik. Disse to ideer spiller en vigtig rolle i næsten alle elektroniske enheder, vi bruger i dag. Det er især fordelagtigt at have en klar forståelse af disse emner. Denne artikel vil diskutere forskellene og lighederne mellem disse to emner.

Modstand

Modstand er en grundlæggende egenskab inden for elektricitet og elektronik. Modstanden i en kvalitativ definition fortæller os, hvor svært det er for en elektrisk strøm at strømme. I kvantitativ forstand kan modstanden mellem to punkter defineres som den spændingsforskel, der kræves for at tage en enhedsstrøm på tværs af de definerede to punkter. Elektrisk modstand er det modsatte af elektrisk ledning. Modstanden for et objekt defineres som forholdet mellem spændingen over objektet og strømmen, der strømmer gennem det. Modstanden af en leder afhænger af mængden af frie elektroner i mediet. Resistensen af en halvleder afhænger for det meste af antallet af anvendte dopingatomer (urenhedskoncentration).

Modstanden et system viser til en vekselstrøm er forskellig fra modstanden til en jævnstrøm. Derfor introduceres udtrykket impedans for at gøre vekselstrømsmodstandsberegninger meget lettere. Ohms lov er den vigtigste vigtigste lov, når emnet modstand diskuteres. Det hedder, at forholdet mellem spænding over to punkter og en strøm, der passerer gennem disse punkter, er konstant for en given temperatur. Denne konstant er kendt som modstanden mellem disse to punkter. Modstanden måles i ohm.

Kapacitans

Kapaciteten på et objekt er en måling af mængden af ladninger, som objektet kan holde uden at aflade. Kapacitans er en vigtig egenskab inden for både elektronik og elektromagnetisme. Kapacitans defineres også som evnen til at lagre energi i et elektrisk felt. For en kondensator, der har en V-spændingsforskel på tværs af knudepunkterne, og den maksimale mængde opladninger, der kan lagres i systemet er Q, er systemets kapacitet Q / V, når alle måles i SI-enheder. Enheden for kapacitans er farad (F). Det er imidlertid ubelejligt at bruge en så stor enhed. Derfor måles de fleste kapacitansværdier i nF-, pF-, µF- og mF-intervaller.

Energien lagret i en kondensator er lig med (QV 2) / 2. Denne energi er lig med det arbejde, der udføres på hver eneste opladning af systemet opsummeret. Kapacitansen i et system afhænger af arealet af kondensatorpladerne, afstanden mellem kondensatorpladerne og mediet mellem kondensatorpladerne. Kapacitansen i et system kan øges ved at øge arealet eller formindske afstanden eller have et medium med højere dielektrisk permittivitet.

Hvad er forskellen mellem modstand og kapacitans?

• Modstand er en værdi af selve materialet, mens kapacitans er en værdi af kombinationen af genstande.

• Modstand afhænger af temperaturen, mens kapacitans ikke gør det.

• Modstande opfører sig på samme måde som både vekselstrøm og jævnstrøm, men kondensatorer fungerer på to forskellige måder.

Populær af emne.