Forskellen Mellem Hurtig Forhold Og Strømforhold

Forskellen Mellem Hurtig Forhold Og Strømforhold
Forskellen Mellem Hurtig Forhold Og Strømforhold

Video: Forskellen Mellem Hurtig Forhold Og Strømforhold

Video: Forskellen Mellem Hurtig Forhold Og Strømforhold
Video: Стрижка Каскад от и до! 2023, Juni
Anonim

Hurtig forhold vs nuværende forhold

Det er dårligt at vurdere en virksomheds økonomiske resultater på baggrund af en eller to økonomiske indikatorer, som finansielle eksperter vil fortælle dig. I virkeligheden er det dog almindeligt, at folk ser på nogle af de fælles præstationsindikatorer for at få et indblik i virksomhedens præstationer. Faktisk siger eksperter, og der er nok eksempler til at understøtte det, at Quick ratio og Current ratio er to parametre, der kan opdage problemer meget tidligere end andre økonomiske indikatorer og kan forudsige fiasko 5 år før det rent faktisk finder sted. Hvad er disse forhold, og hvad er forskellen mellem dem? Lad os finde ud af i denne artikel.

Både quick ratio og aktuelt forhold kaldes likviditetsforhold og afspejler en virksomheds evne til at opfylde sine kortsigtede forpligtelser. Et selskabs likviditet siges at være en indikator for dets økonomiske sundhed. To af de mest almindelige likviditetsforhold er nuværende og hurtige forhold. Anvendelsen af ordet aktuel i aktuelt forhold indebærer omsætningsaktiver og kortfristede forpligtelser, og faktisk er det kun et forhold mellem disse to.

Aktuelt forhold = omsætningsaktiver / kortfristede forpligtelser

Hurtigt forhold = (kontanter + omsættelige værdipapirer + nettofordringer) / kortfristede forpligtelser

Det er da klart, at mens lagerbeholdninger tages i betragtning i tilfælde af aktuelt forhold, overses de i tilfælde af hurtig forhold.

Det kan være forvirrende for nogle at se en af de likviditetsforhold, der bruges til at analysere den økonomiske præstation. Hvilke af disse forhold er en bedre indikator for en virksomheds økonomiske sundhed på kort sigt er ikke let at fortælle. For så vidt angår quick ratio, anses det for at være en mere konservativ indikator end nuværende ratio. Så længe forholdet er positivt og større end en, er der ingen fare for, at virksomheden ikke kan opfylde sine kortsigtede forpligtelser. Situationen er naturligvis mere kompleks, når quick ratio er positiv, men mindre end en, og strømforholdet er større end en. Denne situation kræver vurdering af lager og lageromsætning.

Generelt antyder et nuværende forhold på 1,5 eller derover, at virksomheden kan imødekomme sine kortsigtede forpligtelser ganske let, men en højere andel betyder, at virksomheden oplagrer sine aktiver i stedet for at udnytte disse aktiver bedst. Skønt dette ikke er dårligt, kan det helt sikkert påvirke det langsigtede kapitalafkast.

Hvis en virksomhed har en overvældende andel af sine nuværende aktiver bundet i form af varebeholdninger, skal den sælge varebeholdninger for at opfylde kortsigtede forpligtelser. Det betyder, at hvis salget af virksomheden ikke vokser så hurtigt, kan virksomheden blive tvunget til at tage gæld for at opfylde sine forpligtelser. Det er her quick ratio er praktisk, da det fjerner varebeholdninger ude af ligning og stadig finder ud af, om en virksomhed har tilstrækkelig likviditet til at opfylde sine kortsigtede forpligtelser.

Hvad er forskellen mellem Quick Ratio og Current Ratio?

• Både quick ratio og current ratio er målinger til at bedømme en virksomheds resultater og betegnes som likviditetsforhold.

• Aktuel ratio er forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristede forpligtelser, og hvis det er 1,5, siges det, at der er tilstrækkelig likviditet i en virksomhed til at opfylde sine kortsigtede forpligtelser. Imidlertid betyder forholdet 2, at aktiverne ikke udnyttes produktivt, og det kan have negativ indvirkning på virksomhedens langsigtede udsigter

• Curr nt ratio tager højde for passiver, mens quick ratio ikke gør det.

Populær af emne.