Forskellen Mellem Kraft Og Momentum

Forskellen Mellem Kraft Og Momentum
Forskellen Mellem Kraft Og Momentum

Video: Forskellen Mellem Kraft Og Momentum

Video: Forskellen Mellem Kraft Og Momentum
Video: Momentum 2023, Kan
Anonim

Force vs Momentum

Kraft og momentum er to begreber, der bruges i mekanik til at beskrive statik eller dynamik af kroppe. Kraft og momentum er blandt de grundlæggende og grundlæggende begreber involveret i fysik. Det er vigtigt at have en god forståelse af både kraft og momentum for at udmærke sig på ethvert felt, der endda er fjernt forbundet med fysik. Vi vil se, at begreber kraft og momentum har mange variationer og former, som er nyttige på mange måder; de forskellige former bruges i forskellige beregningsmetoder. I denne artikel vil vi se, hvad kraft og momentum er, definitionerne af kraft og momentum, hvad er de forskellige typer kraft og momentum, deres ligheder og endelig deres forskelle.

Kraft

Den almindelige fortolkning af magt er evnen til at udføre arbejde. Imidlertid fungerer alle kræfter ikke. Nogle kræfter forsøger kun at udføre arbejde, og der er andre årsager til at arbejde bortset fra magt. Varme er også i stand til at udføre arbejde. Den korrekte definition af kraft er "enhver indflydelse, der får eller forsøger at få en fri krop til at gennemgå en ændring i accelerationen eller kroppens form." Acceleration kan ændres enten ved at ændre objektets hastighed eller ved at ændre objektets retning eller begge dele. Der er to hovedtyper af kræfter i henhold til den klassiske model. Nemlig kontaktkræfter og kræfter på afstand (eller almindeligvis kendt som feltkræfter). Kontaktstyrker er kræfter, der bruges i hverdagens hændelser såsom at skubbe eller trække i en genstand. Feltkræfter inkluderer tyngdekræfter, magnetiske kræfter og elektriske kræfter. Kræfter som statisk friktion, overfladespænding og reaktive kræfter er ansvarlige for at holde genstandene under statiske forhold. Kræfter som tyngdekraft, elektrisk kraft og magnetisk kraft er ansvarlige for at holde verden og kosmos sammen. Hvis en nettokraft virker på et objekt, skal objektet have en acceleration, som er proportional med kraften og omvendt proportional med genstandens masse. I SI-enheder er F = ma, hvor F er nettokraften, m er genstandens masse, og a er accelerationen. Kraft måles i newton navngivet til ære for Sir. Isaac Newton. Hvis en nettokraft virker på et objekt, skal objektet have en acceleration, som er proportional med kraften og omvendt proportional med genstandens masse. I SI-enheder er F = ma, hvor F er nettokraften, m er genstandens masse, og a er accelerationen. Kraft måles i newton navngivet til ære for Sir. Isaac Newton. Hvis en nettokraft virker på et objekt, skal objektet have en acceleration, som er proportional med kraften og omvendt proportional med genstandens masse. I SI-enheder er F = ma, hvor F er nettokraften, m er genstandens masse, og a er accelerationen. Kraft måles i newton navngivet til ære for Sir. Isaac Newton.

Momentum

Momentum er en måling af et objekts inerti. Det er opdelt i to hovedtyper. Den ene er det lineære momentum, og den anden er det vinkelmoment. Lineært momentum defineres som produktet af objektets masse og hastighed. Vinkelmoment defineres som frembringelsen af inertimomentet og objektets vinkelhastighed. Begge disse er målinger af systemets nuværende inerti, som fortæller os, hvor svært det er at ændre systemets tilstand. En ændring af momentum kræver altid en nettokraft eller et moment, der virker på objektet. Momentum er en relativistisk variant. Imidlertid er vinkelmoment en af de grundlæggende egenskaber ved stof, som bevares hvor som helst.

Hvad er forskellen mellem Force og Momentum?

• Kraft er en ekstern årsag, mens momentum er en materiel indre egenskab.

• Der kræves en kraft til at ændre momentet på ethvert objekt.

• Nettokraften på et objekt kan defineres som ændring af momentum pr. Tidsenhed.

• Både kraft og momentum er vektorer.

• Kraft er tidsafledt af momentum.

Populær af emne.